SenseLab

Neuron (s) having pyramidal tract as Hodology


 
Name
1 Neocortex M1 L5B pyramidal pyramidal tract GLU cell
2 Neocortex U1 L5B pyramidal pyramidal tract GLU cell
3 Neocortex V1 L5B pyramidal pyramidal tract GLU cell