SenseLab

Neuronal Currents (s) having Substantia nigra pars compacta DA cell as Neuron


 
Name
1 Substantia nigra pars compacta DA cell | Axon fiber | I Na,t
2 Substantia nigra pars compacta DA cell | Axon hillock | I K
3 Substantia nigra pars compacta DA cell | Axon hillock | I Na,t
4 Substantia nigra pars compacta DA cell | Axon terminal | I N
5 Substantia nigra pars compacta DA cell | Distal apical dendrite | I Calcium
6 Substantia nigra pars compacta DA cell | Distal apical dendrite | I Na,t
7 Substantia nigra pars compacta DA cell | Distal apical dendrite | I p,q
8 Substantia nigra pars compacta DA cell | Middle apical dendrite | I Calcium
9 Substantia nigra pars compacta DA cell | Middle apical dendrite | I Na,t
10 Substantia nigra pars compacta DA cell | Middle apical dendrite | I p,q
11 Substantia nigra pars compacta DA cell | Proximal apical dendrite | I Calcium
12 Substantia nigra pars compacta DA cell | Proximal apical dendrite | I Na,t
13 Substantia nigra pars compacta DA cell | Proximal apical dendrite | I p,q
14 Substantia nigra pars compacta DA cell | Soma | I Calcium
15 Substantia nigra pars compacta DA cell | Soma | I K,Ca
16 Substantia nigra pars compacta DA cell | Soma | I Na,t
17 Substantia nigra pars compacta DA cell | Soma | I p,q