SenseLab

Neuronal Currents (s) having Spinal cord lumbar Interneuron 1a GLY cell as Neuron


 
Name
1 Spinal cord lumbar Interneuron 1a GLY cell | Axon fiber | I K
2 Spinal cord lumbar Interneuron 1a GLY cell | Axon fiber | I Na,t
3 Spinal cord lumbar Interneuron 1a GLY cell | Axon hillock | I K
4 Spinal cord lumbar Interneuron 1a GLY cell | Axon hillock | I Na,t
5 Spinal cord lumbar Interneuron 1a GLY cell | Axon terminal | I L high threshold