SenseLab

Paper (s) having Amir R, Devor M (2003) as References


 
Name
1 Amir R, Devor M (2003)
2 Amir R, Kocsis JD, Devor M (2005)
3 Ashida G, Abe K, Funabiki K, Konishi M (2007)
4 Carnevale NT, Morse TM (1996-2009)
5 Mandge D, Manchanda R (2018)
6 Sundt D, Gamper N, Jaffe DB (2015)