SenseLab

Paper (s) having Suzuki K as Authors


 
Name
1 Coetzee T, Fujita N, Dupree J, Shi R, Blight A, Suzuki K, Suzuki K, Popko B (1996)
2 Corbin JG, Kelly D, Rath EM, Baerwald KD, Suzuki K, Popko B (1996)
3 Dupree JL, Coetzee T, Blight A, Suzuki K, Popko B (1998)
4 Mason JL, Suzuki K, Chaplin DD, Matsushima GK (2001)
5 Okubo Y, Suhara T, Suzuki K, Kobayashi K, Inoue O, Terasaki O, Someya Y, Sassa T, Sudo Y, Matsushima E, Iyo M, Tateno Y, Toru M (1997)
6 Okuno H, Akashi K, Ishii Y, Yagishita-Kyo N, Suzuki K, Nonaka M, Kawashima T, Fujii H, Takemoto-Kimura S, Abe M, Natsume R, Chowdhury S, Sakimura K, Worley PF, Bito H (2012)
7 Sugiyama T, Hirono M, Suzuki K, Nakamura Y, Aiba A, Nakamura K, Nakao K, Katsuki M, Yoshioka T (1999)
8 Suhara T, Fukuda H, Inoue O, Itoh T, Suzuki K, Yamasaki T, Tateno Y (1991)
9 Suzuki K, Andrews JM, Waltz JM, Terry RD (1969)