SenseLab

Paper (s) having Tsubo Y as Authors


 
Name
1 Kobayashi R, Tsubo Y, Shinomoto S (2009)
2 Miura K, Tsubo Y, Okada M, Fukai T (2007)
3 Mochizuki Y, Onaga T, Shimazaki H, Shimokawa T, Tsubo Y, Kimura R, Saiki A, Sakai Y, Isomura Y, Fujisawa S, Shibata K, Hirai D, Furuta T, Kaneko T, Takahashi S, Nakazono T, Ishino S, Sakurai Y, Kitsukawa T, Lee JW, Lee H, Jung MW, Babul C, Maldonado PE, Takahashi K, Arce-McShane FI, Ross CF, Sessle BJ, Hatsopoulos NG, Brochier T, Riehle A, Chorley P, Grün S, Nishijo H, Ichihara-Takeda S, Funahashi S, Shima K, Mushiake H, Yamane Y, Tamura H, Fujita I, Inaba N, Kawano K, Kurkin S, Fukushima K, Kurata K, Taira M, Tsutsui K, Ogawa T, Komatsu H, Koida K, Toyama K, Richmond BJ, Shinomoto S (2016)
4 Nakao H, Arai KS, Nagai K, Tsubo Y, Kuramoto Y (2005)
5 Shinomoto S, Tsubo Y (2001)
6 Teramae JN, Tsubo Y, Fukai T (2012)
7 Tsubo Y, Isomura Y, Fukai T (2012)
8 Tsubo Y, Kaneko T, Shinomoto S (2004)
9 Tsubo Y, Takada M, Fukai T (2005)
10 Tsubo Y, Takada M, Reyes AD, Fukai T (2007)