SenseLab

Paper (s) having Shain W as Authors


 
Name
1 Bjornsson CS, Oh SJ, Al-Kofahi YA, Lim YJ, Smith KL, Turner JN, De S, Roysam B, Shain W, Kim SJ (2006)
2 Kipke DR, Shain W, Buzsáki G, Fetz E, Henderson JM, Hetke JF, Schalk G (2008)
3 Roysam B, Shain W, Ascoli GA (2009)
4 Turner JN, Shain W, Szarowski DH, Lasek S, Dowell N, Sipple B, Can A, Al-Kofahi K, Roysam B (2000)