SenseLab

Paper (s) having Ueno S as Authors


 
Name
1 Hiwaki O, Ueno S (1991)
2 Huang CW, Ueno S, Okada M, Kaneko S (2005)
3 Ikegaya Y, Matsuura S, Ueno S, Baba A, Yamada MK, Nishiyama N, Matsuki N (2002)
4 Kamei H, Iramina K, Yoshikawa K, Ueno S (1999)
5 Kobayashi M, Ueno S, Kurokawa T (1997)
6 Sugase Y, Yamane S, Ueno S, Kawano K (1999)
7 Takahashi K, Ueno S, Akaike N (1991)
8 Uchida S, Iramina K, Goto K, Ueno S (1999)
9 Ueno S, Bracamontes J, Zorumski C, Weiss DS, Steinbach JH (1997)
10 Ueno S, Bracamontes J, Zorumski C, Weiss DS, Steinbach JH (1997)
11 Ueno S, Tsukamoto M, Hirano T, Kikuchi K, Yamada MK, Nishiyama N, Nagano T, Matsuki N, Ikegaya Y (2002)
12 Ueno S, Zorumski C, Bracamontes J, Steinbach JH (1996)