SenseLab

Paper (s) having Kobayashi R as Authors


 
Name
1 Jolivet R, Kobayashi R, Rauch A, Naud R, Shinomoto S, Gerstner W (2008)
2 Kobayashi R, Kitano K (2013)
3 Kobayashi R, Kurita S, Kurth A, Kitano K, Mizuseki K, Diesmann M, Richmond BJ, Shinomoto S (2019)
4 Kobayashi R, Nishimaru H, Nishijo H (2016)
5 Kobayashi R, Shinomoto S (2007)
6 Kobayashi R, Tsubo Y, Shinomoto S (2009)
7 Kobayashi R,et al (2019)