SenseLab

Paper (s) having Hiraoka M as Authors


 
Name
1 Aizawa Y, Ueda K, Scornik F, Cordeiro JM, Wu Y, Desai M, Guerchicoff A, Nagata Y, Iesaka Y, Kimura A, Hiraoka M, Antzelevitch C (2007)
2 Fozzard HA, Hiraoka M (1973)
3 Furukawa T, Ito H, Nitta J, Tsujino M, Adachi S, Hiroe M, Marumo F, Sawanobori T, Hiraoka M (1992)
4 Hirano Y, Hiraoka M (1986)
5 Hirano Y, Hiraoka M (2003)
6 Hiraoka M, Kawano S (1989)
7 Hiraoka M, Sunami A, Zheng F, Sawanobori T (1992)
8 Kawano S, Hiraoka M (1991)
9 Kawano S, Hirayama Y, Hiraoka M (1995)
10 Michikawa T, Hirota J, Kawano S, Hiraoka M, Yamada M, Furuichi T, Mikoshiba K (1999)
11 Nakajima T, Furukawa T, Tanaka T, Katayama Y, Nagai R, Nakamura Y, Hiraoka M (1998)
12 Nitta J, Furukawa T, Marumo F, Sawanobori T, Hiraoka M (1994)
13 Sano T, Hiraoka M, Sawanobori T (1978)
14 Sawanobori T, Hirano Y, Hiraoka M (1987)
15 Singh B, Wellens H, Hiraoka M (1994)
16 Ueda K, Nakamura K, Hayashi T, Inagaki N, Takahashi M, Arimura T, Morita H, Higashiuesato Y, Hirano Y, Yasunami M, Takishita S, Yamashina A, Ohe T, Sunamori M, Hiraoka M, Kimura A (2004)