SenseLab

Paper (s) having Kurths J as Authors


 
Name
1 Florence G, Dahlem MA, Almeida AC, Bassani JW, Kurths J (2009)
2 Ivanchenko MV, Osipov GV, Shalfeev VD, Kurths J (2007)
3 Li C, Chen Y, Kurths J (2013)
4 Notbohm A, Kurths J, Herrmann CS (2016)
5 Pikovsky A, Zaks M, Rosenblum M, Osipov G, Kurths J (1997)
6 Rosenblum MG, Pikovsky AS, Kurths J (1996)
7 Tukhlina N, Rosenblum M, Pikovsky A, Kurths J (2007)
8 Zaks MA, Parks EH, Rosenblum MG, Kurths J (1999)
9 Zamora-López G, Zhou C, Kurths J (2010)
10 Zhang X, Hu X, Kurths J, Liu Z (2013)
11 Zhou C, Kurths J, Kiss IZ, Hudson JL (2002)
12 Zhou C, Zemanová L, Zamora G, Hilgetag CC, Kurths J (2006)