SenseLab

Paper (s) having Aoki M as Authors


 
Name
1 Maruyama H, Morino H, Ito H, Izumi Y, Kato H, Watanabe Y, Kinoshita Y, Kamada M, Nodera H, Suzuki H, Komure O, Matsuura S, Kobatake K, Morimoto N, Abe K, Suzuki N, Aoki M, Kawata A, Hirai T, Kato T, Ogasawara K, Hirano A, Takumi T, Kusaka H, Hagiwara K, Kaji R, Kawakami H (2010)
2 Matsuyama K, Mori F, Nakajima K, Drew T, Aoki M, Mori S (2004)
3 Matsuyama K, Nakajima K, Mori F, Aoki M, Mori S (2004)
4 Takeuchi H, Inokuchi K, Aoki M, Suto F, Tsuboi A, Matsuda I, Suzuki M, Aiba A, Serizawa S, Yoshihara Y, Fujisawa H, Sakano H (2010)