SenseLab

Paper (s) having Sakakibara M as Authors


 
Name
1 Alkon DL, Farley J, Sakakibara M, Hay B (1984)
2 Alkon DL, Sakakibara M (1985)
3 Alkon DL, Sakakibara M, Forman R, Harrigan J, Lederhendler I, Farley J (1985)
4 Higashida H, Sakakibara M, Mitarai G (1977)
5 Ito E, Oka K, Collin C, Schreurs BG, Sakakibara M, Alkon DL (1994)
6 Kotani S, Takagi H, Suzuki T, Sakakibara M (1998)
7 Sakakibara M, Alkon DL, Kouchi T, Inoue H, Yoshioka T (1994)
8 Sakakibara M, Et_al (1989)
9 Sakakibara M, Ikeno H, Usui S, Collin C, Alkon DL (1993)
10 Sakakibara M, Inoue H, Yoshioka T (1998)