SenseLab

Paper (s) having Imoto K as Authors


 
Name
1 Helmchen F, Imoto K, Sakmann B (1996)
2 Inoue T, Imoto K (2006)
3 Kase D, Imoto K (2012)
4 Kase D, Inoue T, Imoto K (2012)
5 Matsushita K, Wakamori M, Rhyu IJ, Arii T, Oda S, Mori Y, Imoto K (2002)
6 Nakai J, Adams BA, Imoto K, Beam KG (1994)
7 Okada T, Shimizu S, Wakamori M, Maeda A, Kurosaki T, Takada N, Imoto K, Mori Y (1998)
8 Shibata R, Nakahira K, Shibasaki K, Wakazono Y, Imoto K, Ikenaka K (2000)
9 Sugawara T, Tsurubuchi Y, Agarwala KL, Ito M, Fukuma G, Mazaki-Miyazaki E, Nagafuji H, Noda M, Imoto K, Wada K, Mitsudome A, Kaneko S, Montal M, Nagata K, Hirose S, Yamakawa K (2001)
10 Sugiyama D, Hur SW, Pickering AE, Kase D, Kim SJ, Kawamata M, Imoto K, Furue H (2012)
11 Wakamori M, Yamazaki K, Matsunodaira H, Teramoto T, Tanaka I, Niidome T, Sawada K, Nishizawa Y, Sekiguchi N, Mori E, Mori Y, Imoto K (1998)
12 Yokoyama S, Imoto K, Kawamura T, Higashida H, Iwabe N, Miyata T, Numa S (1989)