SenseLab

Paper (s) having Nakamura K as Authors


 
Name
1 Fukuda M, Ono T, Nakamura K, Tamura R (1990)
2 Fukuda M, Ono T, Nishino H, Nakamura K (1986)
3 Hayashi T, Kondo T, Ishimatsu M, Yamada S, Nakamura K, Matsuoka K, Akasu T (2009)
4 Hikosaka O, Nakamura K, Nakahara H (2006)
5 Hikosaka O, Nakamura K, Sakai K, Nakahara H (2002)
6 Kadotani H, Hirano T, Masugi M, Nakamura K, Nakao K, Katsuki M, Nakanishi S (1996)
7 Kato M, Yamagata T, Kubota M, Arai H, Yamashita S, Nakagawa T, Fujii T, Sugai K, Imai K, Uster T, Chitayat D, Weiss S, Kashii H, Kusano R, Matsumoto A, Nakamura K, Oyazato Y, Maeno M, Nishiyama K, Kodera H, Nakashima M, Tsurusaki Y, Miyake N, Saito K, Hayasaka K, Matsumoto N, Saitsu H (2013)
8 Kojima S, Nakamura T, Nidaira T, Nakamura K, Ooashi N, Ito E, Watase K, Tanaka K, Wada K, Kudo Y, Miyakawa H (1999)
9 Nakamura K (1998)
10 Nakamura K (1999)
11 Nakamura K, Colby CL (2002)
12 Nakamura K, Hikosaka O (2004)
13 Nakamura K, Hikosaka O (2006)
14 Nakamura K, Kubota K (1995)
15 Nakamura K, Mikami A, Kubota K (1991)
16 Nakamura K, Mikami A, Kubota K (1992)
17 Nakamura T, Barbara JG, Nakamura K, Ross WN (1999)
18 Nakamura T, Lasser-Ross N, Nakamura K, Ross WN (2002)
19 Nakamura T, Nakamura K, Lasser-Ross N, Barbara JG, Sandler VM, Ross WN (2000)
20 Nakao M, Fujimori H, Katayama N, Nakamura K, Yamamoto M (1999)
21 Ono T, Nakamura K, Nishijo H, Eifuku S (1993)
22 Sugiyama T, Hirono M, Suzuki K, Nakamura Y, Aiba A, Nakamura K, Nakao K, Katsuki M, Yoshioka T (1999)
23 Ueda K, Nakamura K, Hayashi T, Inagaki N, Takahashi M, Arimura T, Morita H, Higashiuesato Y, Hirano Y, Yasunami M, Takishita S, Yamashina A, Ohe T, Sunamori M, Hiraoka M, Kimura A (2004)
24 Yamada Y, Masuda K, Li Q, Ihara Y, Kubota A, Miura T, Nakamura K, Fujii Y, Seino S, Seino Y (1995)
25 Yokoi M, Kobayashi K, Manabe T, Takahashi T, Sakaguchi I, Katsuura G, Shigemoto R, Ohishi H, Nomura S, Nakamura K, Nakao K, Katsuki M, Nakanishi S (1996)