SenseLab

Paper (s) having Saraga F as Authors


 
Name
1 Lawrence JJ, Saraga F, Churchill JF, Statland JM, Travis KE, Skinner FK, McBain CJ (2006)
2 Saraga F (2001)
3 Saraga F (2003)
4 Saraga F, Balena T, Wolansky T, Dickson CT, Woodin MA (2008)
5 Saraga F, Ng L, Skinner FK (2006)
6 Saraga F, Skinner FK (2002)
7 Saraga F, Skinner FK (2002)
8 Saraga F, Skinner FK (2003)
9 Saraga F, Skinner FK (2004)
10 Saraga F, Wu CP, Zhang L, Skinner FK (2003)
11 Saraga F, Zhang L, Wu C, Skinner F (2000)
12 Saraga F, Zhang XL, Zhang L, Carlen PL, Skinner FK (2006)