SenseLab

Paper (s) having Iino M as Authors


 
Name
1 Fujiwara A, Hirose K, Yamazawa T, Iino M (2001)
2 Hirabayashi T, Kume K, Hirose K, Yokomizo T, Iino M, Itoh H, Shimizu T (1999)
3 Hirose K, Kadowaki S, Tanabe M, Takeshima H, Iino M (1999)
4 Iino M (1990)
5 Iino M, Ozawa S, Tsuzuki K (1990)
6 Matsuzaki M, Ellis-Davies GC, Nemoto T, Miyashita Y, Iino M, Kasai H (2001)
7 Miyakawa T, Maeda A, Yamazawa T, Hirose K, Kurosaki T, Iino M (1999)
8 Namiki S, Kakizawa S, Hirose K, Iino M (2005)
9 Namiki S, Sakamoto H, Iinuma S, Iino M, Hirose K (2007)
10 Okubo Y, Iino M (2011)
11 Okubo Y, Kakizawa S, Hirose K, Iino M (2004)
12 Okubo Y, Kanemaru K, Suzuki J, Kobayashi K, Hirose K, Iino M (2019)
13 Ozawa S, Iino M, Tsuzuki K (1991)
14 Ozawa S, Tsuzuki K, Iino M, Ogura A, Kudo Y (1989)
15 Tanabe T, Iino M, Takagi SF (1975)
16 Uchino M, Sakai N, Kashiwagi K, Shirai Y, Shinohara Y, Hirose K, Iino M, Yamamura T, Saito N (2004)
17 Ueda HR, Hayashi S, Chen W, Sano M, Machida M, Shigeyoshi Y, Iino M, Hashimoto S (2005)
18 Ueda HR, Hirose K, Iino M (2002)