SenseLab

Paper (s) having Yamada M as Authors


 
Name
1 Fisahn A, Yamada M, Duttaroy A, Gan JW, Deng CX, McBain CJ, Wess J (2002)
2 Hirono M, Yamada M, Obata K (2009)
3 Hosoya Y, Yamada M, Ito H, Kurachi Y (1996)
4 Matsumoto M, Nakagawa T, Inoue T, Nagata E, Tanaka K, Takano H, Minowa O, Kuno J, Sakakibara S, Yamada M, Yoneshima H, Miyawaki A, Fukuuchi Y, Furuichi T, Okano H, Mikoshiba K, Noda T (1996)
5 Michikawa T, Hirota J, Kawano S, Hiraoka M, Yamada M, Furuichi T, Mikoshiba K (1999)
6 Ogura T, Satoh TO, Usui S, Yamada M (2003)
7 Yamada M, Jahangir A, Hosoya Y, Inanobe A, Katada T, Kurachi Y (1993)
8 Yamada M, Kurachi Y (1995)
9 Yamada M, Pita MC, Iijima T, Tsutsui K (2010)
10 Yamada M, Wada Y, Tsukagoshi H, Otomo E, Hayakawa M (1988)