SenseLab

Paper (s) having Tamura H as Authors


 
Name
1 Hata Y, Tsumoto T, Sato H, Hagihara K, Tamura H (1988)
2 Hata Y, Tsumoto T, Sato H, Hagihara K, Tamura H (1993)
3 Hata Y, Tsumoto T, Sato H, Tamura H (1991)
4 Ito M, Fujita I, Tamura H, Tanaka K (2006)
5 Ito M, Tamura H, Fujita I, Tanaka K (1995)
6 Kimura F, Itami C, Ikezoe K, Tamura H, Fujita I, Yanagawa Y, Obata K, Ohshima M (2010)
7 Kotake Y, Morimoto H, Okazaki Y, Fujita I, Tamura H (2009)
8 Mochizuki Y, Onaga T, Shimazaki H, Shimokawa T, Tsubo Y, Kimura R, Saiki A, Sakai Y, Isomura Y, Fujisawa S, Shibata K, Hirai D, Furuta T, Kaneko T, Takahashi S, Nakazono T, Ishino S, Sakurai Y, Kitsukawa T, Lee JW, Lee H, Jung MW, Babul C, Maldonado PE, Takahashi K, Arce-McShane FI, Ross CF, Sessle BJ, Hatsopoulos NG, Brochier T, Riehle A, Chorley P, Grün S, Nishijo H, Ichihara-Takeda S, Funahashi S, Shima K, Mushiake H, Yamane Y, Tamura H, Fujita I, Inaba N, Kawano K, Kurkin S, Fukushima K, Kurata K, Taira M, Tsutsui K, Ogawa T, Komatsu H, Koida K, Toyama K, Richmond BJ, Shinomoto S (2016)
9 Shinomoto S, Kim H, Shimokawa T, Matsuno N, Funahashi S, Shima K, Fujita I, Tamura H, Doi T, Kawano K, Inaba N, Fukushima K, Kurkin S, Kurata K, Taira M, Tsutsui K, Komatsu H, Ogawa T, Koida K, Tanji J, Toyama K (2009)
10 Shinomoto S, Miyazaki Y, Tamura H, Fujita I (2005)
11 Tamura H, Kaneko H, Fujita I (2005)
12 Tamura H, Kaneko H, Kawasaki K, Fujita I (2004)
13 Tamura H, Tanaka K (2001)
14 Tamura H, Tsumoto T, Hata Y (1992)