SenseLab

Paper (s) having Ohno-Shosaku T as Authors


 
Name
1 Hashimotodani Y, Ohno-Shosaku T, Kano M (2007)
2 Hashimotodani Y, Ohno-Shosaku T, Maejima T, Fukami K, Kano M (2008)
3 Hashimotodani Y, Ohno-Shosaku T, Tsubokawa H, Ogata H, Emoto K, Maejima T, Araishi K, Shin HS, Kano M (2005)
4 Hashimotodani Y, Ohno-Shosaku T, Watanabe M, Kano M (2007)
5 Kano M, Ohno-Shosaku T, Hashimotodani Y, Uchigashima M, Watanabe M (2009)
6 Maejima T, Oka S, Hashimotodani Y, Ohno-Shosaku T, Aiba A, Wu D, Waku K, Sugiura T, Kano M (2005)
7 Ohno-Shosaku T, Hashimotodani Y, Ano M, Takeda S, Tsubokawa H, Kano M (2007)
8 Ohno-Shosaku T, Maejima T, Kano M (2001)
9 Ohno-Shosaku T, Sawada S, Hirata K, Yamamoto C (1994)
10 Ohno-Shosaku T, Sawada S, Yamamoto C (1998)
11 Ohno-Shosaku T, Shosaku J, Tsubokawa H, Kano M (2002)
12 Ohno-Shosaku T, Tsubokawa H, Mizushima I, Yoneda N, Zimmer A, Kano M (2002)