SenseLab

Paper (s) having Shinomoto S as Authors


 
Name
1 Aihara T, Tsukada M, Crair MC, Shinomoto S (1997)
2 Amari S, Fujita N, Shinomoto S (1992)
3 Jolivet R, Kobayashi R, Rauch A, Naud R, Shinomoto S, Gerstner W (2008)
4 Kobayashi R, Kurita S, Kurth A, Kitano K, Mizuseki K, Diesmann M, Richmond BJ, Shinomoto S (2019)
5 Kobayashi R, Shinomoto S (2007)
6 Kobayashi R, Tsubo Y, Shinomoto S (2009)
7 Koyama S, Omi T, Kass RE, Shinomoto S (2013)
8 Koyama S, Shinomoto S (2004)
9 Miura K, Shinomoto S, Okada M (2004)
10 Mochizuki Y, Onaga T, Shimazaki H, Shimokawa T, Tsubo Y, Kimura R, Saiki A, Sakai Y, Isomura Y, Fujisawa S, Shibata K, Hirai D, Furuta T, Kaneko T, Takahashi S, Nakazono T, Ishino S, Sakurai Y, Kitsukawa T, Lee JW, Lee H, Jung MW, Babul C, Maldonado PE, Takahashi K, Arce-McShane FI, Ross CF, Sessle BJ, Hatsopoulos NG, Brochier T, Riehle A, Chorley P, Grün S, Nishijo H, Ichihara-Takeda S, Funahashi S, Shima K, Mushiake H, Yamane Y, Tamura H, Fujita I, Inaba N, Kawano K, Kurkin S, Fukushima K, Kurata K, Taira M, Tsutsui K, Ogawa T, Komatsu H, Koida K, Toyama K, Richmond BJ, Shinomoto S (2016)
11 Sakaguchi H, Shinomoto S, Kuramoto Y (1988)
12 Sakagushi H, Shinomoto S, Kuramoto Y (1987)
13 Sakagushi H, Shinomoto S, Kuramoto Y (1988)
14 Sakai Y, Funahashi S, Shinomoto S (1999)
15 Shimazaki H, Shinomoto S (2007)
16 Shimazaki H, Shinomoto S (2010)
17 Shinomoto S, Kim H, Shimokawa T, Matsuno N, Funahashi S, Shima K, Fujita I, Tamura H, Doi T, Kawano K, Inaba N, Fukushima K, Kurkin S, Kurata K, Taira M, Tsutsui K, Komatsu H, Ogawa T, Koida K, Tanji J, Toyama K (2009)
18 Shinomoto S, Kuramoto Y (1986)
19 Shinomoto S, Miura K, Koyama S (2005)
20 Shinomoto S, Miyazaki Y, Tamura H, Fujita I (2005)
21 Shinomoto S, Sakai Y (1998)
22 Shinomoto S, Sakai Y, Funahashi S (1999)
23 Shinomoto S, Shima K, Tanji J (2002)
24 Shinomoto S, Shima K, Tanji J (2003)
25 Shinomoto S, Tsubo Y (2001)
26 Tsubo Y, Kaneko T, Shinomoto S (2004)
27 Yamauchi S, Kim H, Shinomoto S (2011)