SenseLab

Paper (s) having Maldonado PE as Authors


 
Name
1 Egaña JI, Aylwin ML, Maldonado PE (2005)
2 Friedman-Hill S, Maldonado PE, Gray CM (2000)
3 Gray CM, Maldonado PE, Wilson M, McNaughton B (1995)
4 Maldonado PE, Friedman-Hill S, Gray CM (2000)
5 Maldonado PE, Gerstein GL (1996)
6 Maldonado PE, Gödecke I, Gray CM, Bonhoeffer T (1997)
7 Mochizuki Y, Onaga T, Shimazaki H, Shimokawa T, Tsubo Y, Kimura R, Saiki A, Sakai Y, Isomura Y, Fujisawa S, Shibata K, Hirai D, Furuta T, Kaneko T, Takahashi S, Nakazono T, Ishino S, Sakurai Y, Kitsukawa T, Lee JW, Lee H, Jung MW, Babul C, Maldonado PE, Takahashi K, Arce-McShane FI, Ross CF, Sessle BJ, Hatsopoulos NG, Brochier T, Riehle A, Chorley P, Grün S, Nishijo H, Ichihara-Takeda S, Funahashi S, Shima K, Mushiake H, Yamane Y, Tamura H, Fujita I, Inaba N, Kawano K, Kurkin S, Fukushima K, Kurata K, Taira M, Tsutsui K, Ogawa T, Komatsu H, Koida K, Toyama K, Richmond BJ, Shinomoto S (2016)