SenseLab

Paper (s) having Konopacki J as Authors


 
Name
1 Bland BH, Colom LV, Konopacki J, Roth SH (1988)
2 Bland BH, Konopacki J, Dyck R (2005)
3 Konopacki J, Bland BH, MacIver MB, Roth SH (1987)
4 Konopacki J, MacIver MB, Bland BH, Roth SH (1987)
5 Konopacki J, Maciver MB, Bland BH, Roth SH (1987)
6 Kowalczyk T, Konopacki J (2002)