SenseLab

Paper (s) having Amari S as Authors


 
Name
41 Amari S, Nakahara H (2005)
42 Amari S, Nakahara H (2006)
43 Amari S, Nakahara H, Wu S, Sakai Y (2003)
44 Amari S, Ozeki T (2001)
45 Amari S, Ozeki T, Park H (2003)
46 Amari S, Park H, Fukumizu K (2000)
47 Amari S, Park H, Ozeki T (2001)
48 Amari S, Park H, Ozeki T (2002)
49 Amari S, Park H, Ozeki T (2006)
50 Bolle D, Dominguez DR, Amari S (2006)
51 Burnashev MV, Amari S (2002)
52 Cao J, Murata N, Amari S, Cichocki A, Takeda T (2003)
53 Chen T, Amari S (2001)
54 Chen T, Lu W, Amari S (2002)
55 Choi S, Cichocki A, Amari S (2000)
56 Cichocki A, Amari S (2002)
57 Cichocki A, Amari S (2003)
58 Cichocki A, Amari S, Siwek K, Tanaka T, Et_al (2003)
59 Cichocki A, Chen T, Amari S (1997)
60 Douglas SC, Cichocki A, Amari S (1998)
61 Douglas SC, Cichocki A, Amari S (1999)
62 Fukumizu K, Amari S (2000)
63 Hida E, Ohno H, Hashimoto N, Amari S, Saito H (2006)
64 Ikeda K, Amari S (1996)
65 Ikeda S, Amari S, Nakahara H (1999)
66 Ikeda S, Tanaka T, Amari S (2002)
67 Ikeda S, Tanaka T, Amari S (2004)
68 Ikeda S, Tanaka T, Amari S (2004)
69 Kawanabe M, Amari S (1994)
70 Kishimoto K, Amari S (1979)
71 Li Y, Cichocki A, Amari S (2004)
72 Magdoom KN, Subramanian D, Chakravarthy VS, Ravindran B, Amari S, Meenakshisundaram N (2011)
73 Masuda N, Amari S (2008)
74 Miura K, Okada M, Amari S (2006)
75 Müller KR, Finke M, Murata N, Schulten K, Amari S (1996)
76 Murata N, Yoshizawa S, Amari S (1994)
77 Nakahara H, Amari S (2002)
78 Nakahara H, Amari S (2002)
79 Nakahara H, Amari S, Richmond BJ (2005)
80 Nakahara H, Amari S, Richmond BJ (2006)