SenseLab

Paper (s) having Sasa M as Authors


 
Name
1 Akaike A, Ohno Y, Sasa M, Takaori S (1987)
2 Akaike A, Sasa M, Takaori S (1988)
3 Amano T, Aihua Z, Matsubayashi H, Seki T, Serikawa T, Sasa M, Sakai N (2004)
4 Mukai S, Mishima HK, Shoge K, Shinya M, Ishihara K, Sasa M (2002)
5 Ohno Y, Sasa M, Takaori S (1987)
6 Ohno Y, Sofue N, Imaoku T, Morishita E, Kumafuji K, Sasa M, Serikawa T (2010)
7 Sasa M, Ohno Y, Ujihara H, Fujita Y, Yoshimura M, Takaori S, Serikawa T, Yamada J (1988)