SenseLab

Paper (s) having Denham M as Authors


 
Name
1 Borisyuk R, Denham M, Denham S, Hoppensteadt F (1999)
2 Borisyuk R, Denham M, Hoppensteadt F, Kazanovich Y, Vinogradova O (2001)
3 Rajapakse R, Denham M (2005)
4 Rajapakse RK, Denham M (2002)
5 Rajapakse RK, Denham M (2002)
6 Yousif N, Denham M (2007)
7 Yousif NA, Denham M (2005)
8 Yousif NAB, Denham M (2004)