SenseLab

Paper (s) having Rosenblum MG as Authors


 
Name
1 Pikovsky AS, Rosenblum MG, Kurths J (2000)
2 Rosenblum MG, Pikovsky AS (2001)
3 Rosenblum MG, Pikovsky AS (2004)
4 Rosenblum MG, Pikovsky AS, Kurths J (1996)
5 Rosenblum MG, Pikovsky AS, Osipov G, Kurths J (1997)
6 Zaks MA, Parks EH, Rosenblum MG, Kurths J (1999)