SenseLab

Paper (s) having Shackleton TM as Authors


 
Name
1 Arnott RH, Wallace MN, Shackleton TM, Palmer AR (2004)
2 Hewitt MJ, Meddis R, Shackleton TM (1992)
3 McAlpine D, Jiang D, Shackleton TM, Palmer AR (1998)
4 Meddis R, Hewitt MJ, Shackleton TM (1990)
5 Palmer AR, Wallace MN, Arnott RH, Shackleton TM (2003)
6 Rutkowski RG, Shackleton TM, Schnupp JW, Wallace MN, Palmer AR (2002)
7 Shackleton TM, Skottun BC, Arnott RH, Palmer AR (2003)
8 Skottun BC, Shackleton TM, Arnott RH, Palmer AR (2001)
9 Zohar O, Shackleton TM, Nelken I, Palmer AR, Shamir M (2011)
10 Zohar O, Shackleton TM, Palmer AR, Shamir M (2013)