SenseLab

Paper (s) having Kudo Y as Authors


 
Name
1 Enoki R, Kiuchi T, Koizumi A, Sasaki G, Kudo Y, Miyakawa H (2004)
2 Hussain I, Zanic-Grubisic T, Kudo Y, Boyd CA (2001)
3 Inoue M, Hashimoto Y, Kudo Y, Miyakawa H (2001)
4 Inoue M, Kudo Y, Miyakawa H (1998)
5 Kasuga A, Enoki R, Hashimoto Y, Akiyama H, Kawamura Y, Inoue M, Kudo Y, Miyakawa H (2003)
6 Kojima S, Nakamura T, Nidaira T, Nakamura K, Ooashi N, Ito E, Watase K, Tanaka K, Wada K, Kudo Y, Miyakawa H (1999)
7 Kudo Y, Ogura A (1986)
8 Miyasho T, Takagi H, Suzuki H, Watanabe S, Inoue M, Kudo Y, Miyakawa H (2001)
9 Miyasho T, Takagi H, Suzuki H, Watanabe S, Inoue M, Kudo Y, Murray JD (1993)
10 Morita M, Higuchi C, Moto T, Kozuka N, Susuki J, Itofusa R, Yamashita J, Kudo Y (2003)
11 Ozawa S, Tsuzuki K, Iino M, Ogura A, Kudo Y (1989)
12 Takagi H, Takimizu H, Yoshioka T, Suzuki N, Ito E, Kudo Y (1992)
13 Tanaka E, Yamamoto S, Kudo Y, Mihara S, Higashi H (1997)
14 Wang W, Watanabe M, Nakamura T, Kudo Y, Ochi R (1999)
15 Watanabe S, Takagi H, Miyasho T, Inoue M, Kirino Y, Kudo Y, Miyakawa H (1998)
16 Yamamoto S, Tanaka E, Shoji Y, Kudo Y, Inokuchi H, Higashi H (1997)