SenseLab

Paper (s) having Xu H as Authors


 
Name
1 Barry DM, Xu H, Schuessler RB, Nerbonne JM (1998)
2 Bodurka J, Jesmanowicz A, Hyde JS, Xu H, Estkowski L, Li SJ (1999)
3 Cui Y, Paillé V, Xu H, Genet S, Delord B, Fino E, Berry H, Venance L (2015)
4 Cui Y, Prokin I, Xu H, Delord B, Genet S, Venance L, Berry H (2016)
5 Guo W, Jung WE, Marionneau C, Aimond F, Xu H, Yamada KA, Schwarz TL, Demolombe S, Nerbonne JM (2005)
6 Guo W, Xu H, London B, Nerbonne JM (1999)
7 Hu SJ, Yang HJ, Jian Z, Long KP, Duan YB, Wan YH, Xing JL, Xu H, Ju G (2000)
8 Khan SK, Xu H, Ukai-Tadenuma M, Burton B, Wang Y, Ueda HR, Liu AC (2012)
9 Li Y, Lu H, Cheng PL, Ge S, Xu H, Shi SH, Dan Y (2012)
10 Sun MK, Nelson TJ, Xu H, Alkon DL (1999)
11 Sun MK, Xu H, Alkon DL (2002)
12 Ukai-Tadenuma M, Yamada RG, Xu H, Ripperger JA, Liu AC, Ueda HR (2011)
13 Wan YH, Jian Z, Hu SJ, Xu H, Yang HJ, Duan YB (2000)
14 Xie RG, Zheng DW, Xing JL, Zhang XJ, Song Y, Xie YB, Kuang F, Dong H, You SW, Xu H, Hu SJ (2011)
15 Xing JL,Hu SJ,Xu H,Han S,Wan YH (2011)
16 Xu H, Arita H, Hayashida M, Zhang L, Sekiyama H, Hanaoka K (2006)
17 Xu H, Barry DM, Li H, Brunet S, Guo W, Nerbonne JM (1999)
18 Xu H, Cui N, Yang Z, Wu J, Giwa LR, Abdulkadir L, Sharma P, Jiang C (2001)
19 Xu H, Ginsburg KS, Hall DD, Zimmermann M, Stein IS, Zhang M, Tandan S, Hill JA, Horne MC, Bers D, Hell JW (2010)
20 Xu H, Guo W, Nerbonne JM (1999)
21 Xu H, Jeong HY, Tremblay R, Rudy B (2013)
22 Xu H, Li H, Nerbonne JM (1999)
23 Yi H, Bao X, Tang X, Fan X, Xu H (2016)
24 Zhao MG, Toyoda H, Lee YS, Wu LJ, Ko SW, Zhang XH, Jia Y, Shum F, Xu H, Li BM, Kaang BK, Zhuo M (2005)
25 Zhu G, Zhang Y, Xu H, Jiang C (1998)