SenseLab

Paper (s) having Ito E as Authors


 
Name
1 Chono K, Takagi H, Koyama S, Suzuki H, Ito E (2003)
2 Fujie S, Aonuma H, Ito I, Gelperin A, Ito E (2002)
3 Ito E, Oka K, Collin C, Schreurs BG, Sakakibara M, Alkon DL (1994)
4 Kojima S, Nakamura T, Nidaira T, Nakamura K, Ooashi N, Ito E, Watase K, Tanaka K, Wada K, Kudo Y, Miyakawa H (1999)
5 Takagi H, Sato R, Mori M, Ito E, Suzuki H (1998)
6 Takagi H, Sato R, Mori M, Matsumoto T, Saito M, Ito E, Suzuki H (2000)
7 Takagi H, Takimizu H, Yoshioka T, Suzuki N, Ito E, Kudo Y (1992)
8 Tojima T, Kobayashi S, Ito E (2003)