SenseLab

Paper (s) having Takahata M as Authors


 
Name
1 Hikosaka R, Takahashi M, Takahata M (1996)
2 Hikosaka R, Takahata M (1998)
3 Hikosaka R, Takahata M (2001)
4 Ikeno H, Kanzaki R, Aonuma H, Takahata M, Mizunami M, Yasuyama K, Matsui N, Yokohari F, Usui (2008)
5 Mizunami M, Yokohari F, Takahata M (1999)
6 Murayama M, Takahata M (1998)
7 Suzuki N, Takahata M, Sato K (2002)
8 Suzuki N, Takahata M, Shoji T, Suzuki Y (2004)
9 Takahashi M, Takahata M (1995)
10 Takahashi M, Takashima A, Takahata M (1995)
11 Takahata M, Hisada M (1986)
12 Takahata M, Nagayama T, Hisada M (1981)
13 Takahata M, Niwa M, Nakamura H (1995)
14 Takahata M, Takashima A, Hikosaka R (2000)
15 Takashima A, Hikosaka R, Takahata M (2006)
16 Takashima A, Takahata M (2000)
17 Takashima A, Takahata M (2008)