SenseLab

Paper (s) having Kaneko S as Authors


 
Name
1 Huang CW, Ueno S, Okada M, Kaneko S (2005)
2 Ishii A, Fukuma G, Uehara A, Miyajima T, Makita Y, Hamachi A, Yasukochi M, Inoue T, Yasumoto S, Okada M, Kaneko S, Mitsudome A, Hirose S (2009)
3 Okada M, Zhu G, Hirose S, Ito KI, Murakami T, Wakui M, Kaneko S (2003)
4 Steinlein OK,Kaneko S,Hirose S (2012)
5 Sugawara T, Mazaki-Miyazaki E, Ito M, Nagafuji H, Fukuma G, Mitsudome A, Wada K, Kaneko S, Hirose S, Yamakawa K (2001)
6 Sugawara T, Tsurubuchi Y, Agarwala KL, Ito M, Fukuma G, Mazaki-Miyazaki E, Nagafuji H, Noda M, Imoto K, Wada K, Mitsudome A, Kaneko S, Montal M, Nagata K, Hirose S, Yamakawa K (2001)
7 Watanabe D, Inokawa H, Hashimoto K, Suzuki N, Kano M, Shigemoto R, Hirano T, Toyama K, Kaneko S, Yokoi M, Moriyoshi K, Suzuki M, Kobayashi K, Nagatsu T, Kreitman RJ, Pastan I, Nakanishi S (1998)
8 Yoshida S, Okada M, Zhu G, Kaneko S (2005)