SenseLab

Paper (s) having Shimazu H as Authors


 
Name
1 Baker RG, Mano N, Shimazu H (1969)
2 Cerri G, Shimazu H, Maier MA, Lemon RN (2003)
3 Chimoto S, Iwamoto Y, Shimazu H, Yoshida K (1996)
4 Hikosaka O, Nakao S, Shimazu H (1980)
5 Nakao S, Sasaki S, Schor RH, Shimazu H (1982)
6 Sasaki S, Shimazu H (1981)
7 Shimazu H, Precht W (1965)
8 Shimazu H, Precht W (1966)
9 Tsujimoto T, Shimazu H, Isomura Y (2006)
10 Tsujimoto T, Shimazu H, Isomura Y, Sasaki K (2010)
11 Yoshida K, Iwamoto Y, Chimoto S, Shimazu H (1999)