SenseLab

Paper (s) having Kosaka T as Authors


 
Name
1 Aika Y, Ren JQ, Kosaka K, Kosaka T (1994)
2 Fukuda T, Kosaka T (2000)
3 Fukuda T, Kosaka T (2000)
4 Fukuda T, Kosaka T (2003)
5 Fukuda T, Kosaka T, Singer W, Galuske RA (2006)
6 Hama K, Arii T, Kosaka T (1989)
7 Hama K, Arii T, Kosaka T (1994)
8 Ishizuka S, Kosaka T (1998)
9 Jinno S, Kosaka T (2002)
10 Jinno S, Kosaka T (2006)
11 Jinno S, Kosaka T (2010)
12 Katsumaru H, Kosaka T, Heizmann CW, Hama K (1988)
13 Katsumaru H, Kosaka T, Heizmann CW, Hama K (1988)
14 Kawaguchi Y, Katsumaru H, Kosaka T, Heizmann CW, Hama K (1987)
15 Kita H, Kosaka T, Heizmann CW (1990)
16 Kosaka K, Aika Y, Toida K, Kosaka T (2001)
17 Kosaka K, Kosaka T (2005)
18 Kosaka K, Toida K, Aika Y, Kosaka T (1998)
19 Kosaka T (1983)
20 Kosaka T (1983)
21 Kosaka T, Hama K (1985)
22 Kosaka T, Ikeda K (1983)
23 Kosaka T, Katsumaru H, Hama K, Wu JY, Heizmann CW (1987)
24 Kosaka T, Kosaka K (2003)
25 Kosaka T, Kosaka K (2004)
26 Kosaka T, Kosaka K (2005)
27 Kosaka T, Kosaka K (2007)
28 Kosaka T, Kosaka K (2008)
29 Kosaka T, Kosaka K (2016)
30 Kosaka T, Wu JY, Benoit R (1988)
31 Nomura T, Fukuda T, Aika Y, Heizmann CW, Emson PC, Kobayashi T, Kosaka T (1997)
32 Nomura T, Fukuda T, Aika Y, Heizmann CW, Emson PC, Kobayashi T, Kosaka T (1997)
33 Ogata K, Kosaka T (2002)
34 Ren JQ, Aika Y, Heizmann CW, Kosaka T (1992)
35 Toida K, Kosaka K, Heizmann CW, Kosaka T (1994)
36 Toida K, Kosaka K, Heizmann CW, Kosaka T (1996)