SenseLab

Paper (s) having Ishihara K as Authors


 
Name
1 Ishihara K (1997)
2 Ishihara K, Ehara T (1998)
3 Ishihara K, Mitsuiye T, Noma A, Takano M (1989)
4 Ishihara K, Yan DH, Yamamoto S, Ehara T (2002)
5 Mukai S, Mishima HK, Shoge K, Shinya M, Ishihara K, Sasa M (2002)
6 Yan DH, Nishimura K, Yoshida K, Nakahira K, Ehara T, Igarashi K, Ishihara K (2005)