SenseLab

Paper (s) having Kato T as Authors


 
Name
1 Hayashi H, Kato T (1978)
2 Kato T (2006)
3 Kato T, Hirano A (1985)
4 Kawanishi T, Kato T, Asoh H, Uneyama C, Toyoda K, Momose K, Takahashi M, Hayashi Y (1995)
5 Kazuno AA, Munakata K, Nagai T, Shimozono S, Tanaka M, Yoneda M, Kato N, Miyawaki A, Kato T (2006)
6 Maruyama H, Morino H, Ito H, Izumi Y, Kato H, Watanabe Y, Kinoshita Y, Kamada M, Nodera H, Suzuki H, Komure O, Matsuura S, Kobatake K, Morimoto N, Abe K, Suzuki N, Aoki M, Kawata A, Hirai T, Kato T, Ogasawara K, Hirano A, Takumi T, Kusaka H, Hagiwara K, Kaji R, Kawakami H (2010)
7 Oka K, Kato T, Sugimoto T, Matsuura S, Nagatsu T (1981)