SenseLab

Paper (s) having Kawai H as Authors


 
Name
1 Furutachi S, Miya H, Watanabe T, Kawai H, Yamasaki N, Harada Y, Imayoshi I, Nelson M, Nakayama KI, Hirabayashi Y, Gotoh Y (2015)
2 Kawaguchi D, Furutachi S, Kawai H, Hozumi K, Gotoh Y (2013)
3 Kawai H, Lazar R, Metherate R (2007)
4 Liu Q, Kawai H, Berg DK (2001)