SenseLab

Paper (s) having Saito K as Authors


 
Name
1 Fujii S, Saito K, Miyakawa H, Ito K, Kato H (1991)
2 Iwata T, Saito K, Ueda N, Stromsten S, Griffiths TL, Tenenbaum JB (2007)
3 Kakei M, Yoshinaga M, Saito K, Tanaka H (1986)
4 Kato M, Yamagata T, Kubota M, Arai H, Yamashita S, Nakagawa T, Fujii T, Sugai K, Imai K, Uster T, Chitayat D, Weiss S, Kashii H, Kusano R, Matsumoto A, Nakamura K, Oyazato Y, Maeno M, Nishiyama K, Kodera H, Nakashima M, Tsurusaki Y, Miyake N, Saito K, Hayasaka K, Matsumoto N, Saitsu H (2013)
5 Kobayashi K, Nakahori Y, Miyake M, Matsumura K, Kondo-Iida E, Nomura Y, Segawa M, Yoshioka M, Saito K, Osawa M, Hamano K, Sakakihara Y, Nonaka I, Nakagome Y, Kanazawa I, Nakamura Y, Tokunaga K, Toda T (1998)
6 Langley P, Shrager J, Saito K (2002)
7 Ribak CE, Vaughn JE, Saito K, Barber R, Roberts E (1976)
8 Ribak CE, Vaughn JE, Saito K, Barber R, Roberts E (1977)
9 Saito K, Nakano R (1997)
10 Saito K, Nakano R (2000)
11 Tomita M, Hashimoto K, Takahashi K, Shimizu TS, Matsuzaki Y, Miyoshi F, Saito K, Tanida S, Yugi K, Venter JC, Hutchison CA (1999)
12 Wang Y, Kakizaki T, Sakagami H, Saito K, Ebihara S, Kato M, Hirabayashi M, Saito Y, Furuya N, Yanagawa Y (2009)
13 Yamada T, Saito K, Ueda N (2003)