SenseLab

Paper (s) having Goda Y as Authors


 
Name
1 Cingolani LA, Goda Y (2008)
2 Cingolani LA, Thalhammer A, Yu LM, Catalano M, Ramos T, Colicos MA, Goda Y (2008)
3 Geppert M, Goda Y, Hammer RE, Li C, Rosahl TW, Stevens CF, Südhof TC (1994)
4 Goda Y (1972)
5 Goda Y, Stevens CF (1994)
6 Goda Y, Stevens CF (1998)
7 Hagler DJ, Goda Y (2001)
8 Janz R, Goda Y, Geppert M, Missler M, Südhof TC (1999)
9 Pozo K, Goda Y (2010)
10 Staras K, Branco T, Burden JJ, Pozo K, Darcy K, Marra V, Ratnayaka A, Goda Y (2010)