SenseLab

Paper (s) having Stratford KJ as Authors


 
Name
1 Brown DA, Jack JJB, Kullmann DM, Larkman AU, Major G, Stratford KJ (1990)
2 Jack JJ, Kullmann DM, Larkman AU, Major G, Stratford KJ (1990)
3 Jack JJ, Larkman AU, Major G, Mason aj , Stratford KJ (1989)
4 Larkman AU, Jack JJ, Stratford KJ (1997)
5 Larkman AU, Jack JJ, Stratford KJ (1997)
6 Larkman AU, Major G, Stratford KJ, Jack JJ (1992)
7 Stratford KJ, Mason AJR, Larkman AU, Major G, Jack JJB (1989)
8 Stratford KJ, Tarczy-Hornoch K, Martin KA, Bannister NJ, Jack JJ (1996)
9 Tarczy-Hornoch K, Martin KA, Jack JJ, Stratford KJ (1998)
10 Tarczy-Hornoch K, Martin KA, Stratford KJ, Jack JJ (1999)
11 Wahl LM, Jack JJ, Larkman AU, Stratford KJ (1997)
12 Wahl LM, Pouzat C, Stratford KJ (1996)