SenseLab

Paper (s) having Yokoi M as Authors


 
Name
1 Renger JJ, Hartman KN, Tsuchimoto Y, Yokoi M, Nakanishi S, Hensch TK (2002)
2 Watanabe D, Inokawa H, Hashimoto K, Suzuki N, Kano M, Shigemoto R, Hirano T, Toyama K, Kaneko S, Yokoi M, Moriyoshi K, Suzuki M, Kobayashi K, Nagatsu T, Kreitman RJ, Pastan I, Nakanishi S (1998)
3 Yokoi M, Kobayashi K, Manabe T, Takahashi T, Sakaguchi I, Katsuura G, Shigemoto R, Ohishi H, Nomura S, Nakamura K, Nakao K, Katsuki M, Nakanishi S (1996)
4 Yokoi M, Mori K, Nakanishi S (1995)