SenseLab

Paper (s) having Nakanishi S as Authors


 
Name
1 Abe T, Sugihara H, Nawa H, Shigemoto R, Mizuno N, Nakanishi S (1992)
2 Akazawa C, Shigemoto R, Bessho Y, Nakanishi S, Mizuno N (1994)
3 Hayashi Y, Momiyama A, Takahashi T, Ohishi H, Ogawa-Meguro R, Shigemoto R, Mizuno N, Nakanishi S (1993)
4 Hikida T, Kitabatake Y, Pastan I, Nakanishi S (2003)
5 Hori S, Komatsu Y, Shigemoto R, Mizuno N, Nakanishi S (1992)
6 Kadotani H, Hirano T, Masugi M, Nakamura K, Nakao K, Katsuki M, Nakanishi S (1996)
7 Kase H, Iwahashi K, Nakanishi S, Matsuda Y, Yamada K, Takahashi M, Murakata C, Sato A, Kaneko M (1987)
8 Kawabata S, Tsutsumi R, Kohara A, Yamaguchi T, Nakanishi S, Okada M (1996)
9 Kitabatake Y, Hikida T, Watanabe D, Pastan I, Nakanishi S (2003)
10 Masu M, Tanabe Y, Tsuchida K, Shigemoto R, Nakanishi S (1991)
11 Nakajima Y, Iwakabe H, Akazawa C, Nawa H, Shigemoto R, Mizuno N, Nakanishi S (1993)
12 Nakanishi S (1992)
13 Neki A, Ohishi H, Kaneko T, Shigemoto R, Nakanishi S, Mizuno N (1996)
14 Ohishi H, Ogawa-Meguro R, Shigemoto R, Kaneko T, Nakanishi S, Mizuno N (1994)
15 Ohtsuka T, Ishibashi M, Gradwohl G, Nakanishi S, Guillemot F, Kageyama R (1999)
16 Okamoto N, Hori S, Akazawa C, Hayashi Y, Shigemoto R, Mizuno N, Nakanishi S (1994)
17 Renger JJ, Hartman KN, Tsuchimoto Y, Yokoi M, Nakanishi S, Hensch TK (2002)
18 Sakurada K, Masu M, Nakanishi S (1993)
19 Shigemoto R, Kinoshita A, Wada E, Nomura S, Ohishi H, Takada M, Flor PJ, Neki A, Abe T, Nakanishi S, Mizuno N (1997)
20 Shigemoto R, Nakanishi S, Mizuno N (1992)
21 Sugihara H, Moriyoshi K, Ishii T, Masu M, Nakanishi S (1992)
22 Watanabe D, Inokawa H, Hashimoto K, Suzuki N, Kano M, Shigemoto R, Hirano T, Toyama K, Kaneko S, Yokoi M, Moriyoshi K, Suzuki M, Kobayashi K, Nagatsu T, Kreitman RJ, Pastan I, Nakanishi S (1998)
23 Watanabe D, Nakanishi S (2003)
24 Yokoi M, Kobayashi K, Manabe T, Takahashi T, Sakaguchi I, Katsuura G, Shigemoto R, Ohishi H, Nomura S, Nakamura K, Nakao K, Katsuki M, Nakanishi S (1996)
25 Yokoi M, Mori K, Nakanishi S (1995)
26 Yoshida K, Watanabe D, Ishikane H, Tachibana M, Pastan I, Nakanishi S (2001)