SenseLab

Paper (s) having Kato H as Authors


 
Name
1 Fujii S, Saito K, Miyakawa H, Ito K, Kato H (1991)
2 Kato H, Bishop PO, Orban GA (1978)
3 Kato H, Ikeguchi T, Aihara K (2009)
4 Kato H, Kimura T, Ikeguchi T (2007)
5 Kulikowski JJ, Bishop PO, Kato H (1979)
6 Kulikowski JJ, Bishop PO, Kato H (1981)
7 Maruyama H, Morino H, Ito H, Izumi Y, Kato H, Watanabe Y, Kinoshita Y, Kamada M, Nodera H, Suzuki H, Komure O, Matsuura S, Kobatake K, Morimoto N, Abe K, Suzuki N, Aoki M, Kawata A, Hirai T, Kato T, Ogasawara K, Hirano A, Takumi T, Kusaka H, Hagiwara K, Kaji R, Kawakami H (2010)
8 Miura M, Yoshioka M, Miyakawa H, Kato H, Ito KI (1997)
9 Miyakawa H, Kato H (1986)
10 Nelson JI, Kato H, Bishop PO (1977)
11 Ogawa T, Ito S, Kato H (1981)
12 Orban GA, Kato H, Bishop PO (1979)
13 Osu R, Franklin DW, Kato H, Gomi H, Domen K, Yoshioka T, Kawato M (2002)
14 Tsukada M, Aihara T, Mizuno M, Kato H, Ito K (1994)
15 Yamazaki Y, Hozumi Y, Kaneko K, Sugihara T, Fujii S, Goto K, Kato H (2007)