SenseLab

Paper (s) having Rajan K as Authors


 
Name
1 Padmashri R, Ganguly A, Mondal PP, Rajan K, Sikdar SK (2006)
2 Rajan K, Abbott LF (2006)
3 Rajan K, Abbott LF, Sompolinsky H (2010)
4 Rajan K, Bialek W (2012)
5 Rajan K, Harvey CD, Tank DW (2016)
6 Vogels TP, Rajan K, Abbott LF (2005)