SenseLab

Paper (s) having Kato M as Authors


 
Name
1 Araki T, Kato M, Kobayashi T (1995)
2 Kato M (1989)
3 Kato M (1995)
4 Kato M, De Schutter E (2023)
5 Kato M, Hoyland J, Sikdar SK, Mason WT (1992)
6 Kato M, Kimura M (1992)
7 Kato M, Sakuma Y (1997)
8 Kato M, Ui-Tei K, Watanabe M, Sakuma Y (2003)
9 Kato M, Yamagata T, Kubota M, Arai H, Yamashita S, Nakagawa T, Fujii T, Sugai K, Imai K, Uster T, Chitayat D, Weiss S, Kashii H, Kusano R, Matsumoto A, Nakamura K, Oyazato Y, Maeno M, Nishiyama K, Kodera H, Nakashima M, Tsurusaki Y, Miyake N, Saito K, Hayasaka K, Matsumoto N, Saitsu H (2013)
10 Kori A, Miyashita N, Kato M, Hikosaka O, Usui S, Matsumura M (1995)
11 Okimura T, Tanaka S, Maeda T, Kato M, Mimura M (2015)
12 Saitsu H, Kato M, Koide A, Goto T, Fujita T, Nishiyama K, Tsurusaki Y, Doi H, Miyake N, Hayasaka K, Matsumoto N (2012)
13 Takahashi H, Kato M, Takano H, Arakawa R, Okumura M, Otsuka T, Kodaka F, Hayashi M, Okubo Y, Ito H, Suhara T (2008)
14 Tanaka H, Uka T, Yoshiyama K, Kato M, Fujita I (2001)
15 Tanji J, Kato M (1973)
16 Uematsu M, Hirai Y, Karube F, Ebihara S, Kato M, Abe K, Obata K, Yoshida S, Hirabayashi M, Yanagawa Y, Kawaguchi Y (2008)
17 Wang Y, Kakizaki T, Sakagami H, Saito K, Ebihara S, Kato M, Hirabayashi M, Saito Y, Furuya N, Yanagawa Y (2009)
18 Watanabe M, Sakuma Y, Kato M (2004)
19 Watanabe M, Sakuma Y, Kato M (2009)
20 Yamadera H, Kato M, Ueno T, Tsukahara Y, Okuma T (1993)
21 Yin C, Ishii H, Tanaka N, Sakuma Y, Kato M (2008)