SenseLab

Paper (s) having Davis RL as Authors


 
Name
1 Adamson CL, Reid MA, Davis RL (2002)
2 Adamson CL, Reid MA, Mo ZL, Bowne-English J, Davis RL (2002)
3 Berry JA, Cervantes-Sandoval I, Nicholas EP, Davis RL (2012)
4 Busto GU, Cervantes-Sandoval I, Davis RL (2010)
5 Chen CN, Malone T, Beckendorf SK, Davis RL (1987)
6 Chen WC, Davis RL (2006)
7 Davis RL (1993)
8 Davis RL (1996)
9 Davis RL, Weintraub H (1992)
10 Han KA, Millar NS, Davis RL (1998)
11 Liu Q, Manis PB, Davis RL (2014)
12 McGuire SE, Le PT, Davis RL (2001)
13 Mo ZL, Adamson CL, Davis RL (2002)
14 Mo ZL, Davis RL (1997)
15 Reid MA, Flores-Otero J, Davis RL (2004)
16 Yu D, Ponomarev A, Davis RL (2004)