SenseLab

Paper (s) having Kimura A as Authors


 
Name
1 Aizawa Y, Ueda K, Scornik F, Cordeiro JM, Wu Y, Desai M, Guerchicoff A, Nagata Y, Iesaka Y, Kimura A, Hiraoka M, Antzelevitch C (2007)
2 Kimura A, Graybiel A (1995)
3 Kimura A, Pavlides C (2000)
4 Niwayama R, Shinohara K, Kimura A (2011)
5 Ueda K, Nakamura K, Hayashi T, Inagaki N, Takahashi M, Arimura T, Morita H, Higashiuesato Y, Hirano Y, Yasunami M, Takishita S, Yamashina A, Ohe T, Sunamori M, Hiraoka M, Kimura A (2004)