SenseLab

Paper (s) having Akasu T as Authors


 
Name
1 Akasu T, Hirai K, Koketsu K (1983)
2 Akasu T, Nishimura T (1995)
3 Akasu T, Tokimasa T (1989)
4 Akasu T, Tokimasa T (1992)
5 Hayashi T, Kondo T, Ishimatsu M, Yamada S, Nakamura K, Matsuoka K, Akasu T (2009)
6 Nishimura T, Akasu T, Tokimasa T (1991)
7 Tokimasa T, Akasu T (1990)
8 Tokimasa T, Akasu T (1990)