SenseLab

Paper (s) having Lee KJ as Authors


 
Name
1 Jeong J, Kwak Y, Kim YI, Lee KJ ()
2 Jeong J, Kwak Y, Kim YI, Lee KJ (2005)
3 Kim JH, Lee HJ, Choi W, Lee KJ (2019)
4 Kim SI, Jeong J, Kwak Y, Kim YI, Jung SH, Lee KJ (2005)
5 Lee KJ (2006)
6 Perrett DI, Burt DM, Penton-voak IS, Lee KJ, Rowland DA, Edwards R (1999)
7 Yang TD, Park JS, Choi Y, Choi W, Ko TW, Lee KJ (2011)